O společnosti

Společnost MATEX HK s. r. o. byla založena v roce 2002 se sídlem v Hradci Králové. Zakladatelem a jednatelem společnosti je pan Martin Žítek. Struktura společnosti postupným vývojem dospěla do dnešní podoby, kdy je tvořena následujícími čtyřmi středisky:

  • energomontáže,
  • pozemní stavitelství,
  • inženýrské sítě a dopravní stavby,
  • projekce

Součástí zabezpečení vysokého standardu kvality poskytovaných služeb a dynamického chodu firmy je nejen rozvoj technického a mechanizačního vybavení, ale i pravidelné vzdělávání a proškolování pracovníků.

Zárukou nejvyšší kvality jsou získané certifikáty:

  • ČSN EN ISO 9001:2016, Systém managementu kvality;
  • ČSN EN ISO 14001:2016, Systém environmentálního managementu;
  • ČSN OHSAS 45001:2018, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, Systém managementu bezpečnosti informací.

Společnost využívá prostory svých dvou provozních areálů - v Hradci Králové a v Předměřicích nad Labem, kde se také nachází konsignační sklad ČEZ Logistiky.
Středisko Projekce využívá provozní areál v Hradci Králové v Honkově ulici.

Spolehlivost, profesionálně odvedená práce a především spokojenost našich zákazníků, zůstává naším prioritním cílem.