Projekty a dotace

Logo EU

Název projektu: Technické zhodnocení výrobního objektu společnosti MATEX HK s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014761

Společnost MATEX HK s.r.o. realizuje v letech 2018 až 2021 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nemovitosti – Výzva IIÍ s názvem Technické zhodnocení výrobního objektu společnosti MATEX HK s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat moderní výrobní halu na výrobu nízkonapěťových rozvaděčů s postupným rozšiřováním výrobní kapacity. Na konci realizace projektu dojde k revitalizaci objektu na moderní výrobní objekt včetně skladů a administrativy, ve kterém bude společnost moci realizovat výrobní činnost, kterou v současnosti nemůže provozovat ve svých stávajících objektech.