Inženýrské sítě a dopravní stavby

Náplní této divize jsou dodávky inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynovodů a horkovodů, jejich výstavba a rekonstrukce včetně akutních zásahů při havarijních situacích. Středisko zabezpečuje také kompletně vlastními zdroji výstavbu zpevněných ploch a komunikací.

Vodohospodářské stavby, inženýrské sítě:

 • vodovod,
 • kanalizace,
 • plynovod,
 • horkovod,
 • výstavba čistíren odpadních vod.

Výstavba a rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací:

 • komunikace, polní a lesní cesty,
 • zpevněné plochy (veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů),
 • sportovní areály,
 • sběrné dvory,
 • komunikace pro pěší,
 • cyklostezky,
 • výstavba a rekonstrukce parků.

Kontakty

DIVIZE IS+DS

Vacek Petr
Vacek Petr
ředitel divize IS a DS
602 102 402

Oddělení příprava

Barnet Milan příprava staveb 602 704 098 barnet@matex.org
Dyntar Jan, Ing. příprava staveb 602 492 133 dyntar@matex.org
Janovec Jakub příprava staveb 602 375 033 janovec@matex.org
Krafek Jakub příprava staveb 602 561 888 krafek@matex.org
Hojdiková Lucie příprava staveb 602 446 135 hojdikova@matex.org
Špaček Petr příprava staveb 602 279 148 spacek@matex.org
Vacková Lenka příprava staveb 602 736 771 vackova@matex.org
Tomanová Lenka, Ing. příprava staveb 602 278 505 tomanova@matex.org

Dopravní stavby

Bjalončík Marián stavbyvedoucí 602 223 862
Bjalončík Miroslav stavbyvedoucí 602 720 752
Hamerský Lukáš stavbyvedoucí 602 178 017
Harča Mikuláš stavbyvedoucí 602 249 419
Koutný Miroslav stavbyvedoucí 602 242 205
Plachý Eduard stavbyvedoucí 602 279 613
Richtr Petr stavbyvedoucí 602 217 130
Senzjuk Andrej stavbyvedoucí 602 446 175

Inženýrské sítě

Holásek Lubomír stavbyvedoucí 602 523 553 holasek@matex.org