Inženýrské sítě a dopravní stavby

Náplní této divize jsou dodávky inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynovodů a horkovodů, jejich výstavba a rekonstrukce včetně akutních zásahů při havarijních situacích. Středisko zabezpečuje také kompletně vlastními zdroji výstavbu zpevněných ploch a komunikací.

Vodohospodářské stavby, inženýrské sítě:

 • vodovod,
 • kanalizace,
 • plynovod,
 • horkovod,
 • výstavba čistíren odpadních vod.

Výstavba a rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací:

 • komunikace, polní a lesní cesty,
 • zpevněné plochy (veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů),
 • sportovní areály,
 • sběrné dvory,
 • komunikace pro pěší,
 • cyklostezky,
 • výstavba a rekonstrukce parků.

Kontakty

DIVIZE IS+DS

Vacek Petr
Vacek Petr
ředitel divize IS a DS
602 102 402

Oddělení příprava

Čvančara Marcel příprava staveb 602 217 130 cvancara@matex.org
Ing. Janků Vítězslav, PhD., MPA hlavní stavbyvedoucí 602 737 212 janku@matex.org
Pavel Jan příprava staveb 602 571 669 pavel@matex.org
Kopecká Lucie příprava staveb 602 446 135 kopecka@matex.org
Samková Jaroslava příprava staveb 602 204 266 samkova@matex.org

Dopravní stavby

Bjalončík Marián stavbyvedoucí 602 223 862
Bjalončík Miroslav stavbyvedoucí 602 720 752
Bittner Marek stavbyvedoucí 602 737 167 bittner@matex.org
Hamerský Lukáš stavbyvedoucí 602 178 017
Koutný Miroslav stavbyvedoucí 602 242 205

Inženýrské sítě

Špaček Petr stavbyvedoucí 602 279 148 spacek@matex.org