Energomontáže

V oblasti energetiky společnost provádí výstavbu energetického zařízení nízkého a vysokého napětí do 35 kV.

  • výstavba, oprava a servis vzdušných a kabelových rozvodů NN a VN do 35 kV,
  • výstavba a opravy trafostanic,
  • výstavba a servis zařízení veřejného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR),
  • montáže kabelových armatur do 35 kV,
  • práce pod napětím PPN-NN,
  • revize elektro zařízení NN a VN,
  • montáže optotelekomunikačních kabelů.

Kontakty

DIVIZE ENERGO

Valenta Jaroslav
Valenta Jaroslav
ředitel divize energo
724 595 588

Oddělení příprava

Beran Petr technik energo 602 375 012 beran@matex.org
Bezdíček Zbyněk technik energo 602 375 033 bezdicek@matex.org
Dobešová Sabina příprava staveb 602 147 226 dobesova@matex.org
Kubcová Denisa příprava staveb 602 502 163 grassingerova@matex.org
Křížová Anna příprava staveb 602 270 186 energo@matex.org
Rychtera Tomáš technik energo 602 295 320 rychtera@matex.org
Kopecký Radovan technik energo 602 392 424 kopecky@matex.org

Oddělení montáže

Bačina Rudolf stavbyvedoucí 602 399 820
Hadinec Vít stavbyvedoucí 602 134 089
Hájek Jaroslav stavbyvedoucí 602 870 567
Hajný Daniel stavbyvedoucí 602 729 502 hajny@matex.org
Januš Pavel stavbyvedoucí 602 746 880 janus@matex.org
Prouza Jaroslav stavbyvedoucí 602 201 650 prouza@matex.org
Střihavka Jiří stavbyvedoucí 602 209 496
Očenášek Martin vedoucí montážní čety 777 641 601
Polanský Petr vedoucí montážní čety 602 737 205
Rosecký Libor vedoucí montážní čety 602 386 965 rosecky@matex.org
Winkler Jan vedoucí montážní čety 775 114 648
Žďárský Jaroslav vedoucí montážní čety 602 246 884