Střediska

Energomontáže

V oblasti energetiky společnost nabízí výstavbu veřejného osvětlení a energetického zařízení nízkého a vysokého napětí do 35 kV. Dále společnost provádí výstavbu, opravu a servis kabelových a vzdušných (vrchních) rozvodů NN a VN do 35 kV.

Inženýrské stavby a komunikace

Náplní této divize jsou dodávky inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynovodů a horkovodů, jejich výstavba a rekonstrukce včetně akutních zásahů při havarijních situacích. Středisko zabezpečuje také kompletně vlastními zdroji výstavbu zpevněných ploch a komunikací.

Stavební práce

V oboru stavebních činností provádíme realizace a rekonstrukce nejen průmyslových , ale i bytových výstaveb a regenerace panelových domů.

Projekce

Projektové oddělení zajišťuje kompletní zpracování projektových dokumentací energetického zařízení pro ČEZ Distribuce a. s. a zpracování projektové dokumentace na VO + MR pro obce a města, včetně veřejnoprávního projednání za stavební úřad.

Kontaktní informace

Kladská 181/55
500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

energomontáže: +420 495 401 592
pozemní stavitelství: +420 495 401 605
projekce: +420 495 401 593
inženýring: +420 495 581 147
sklad Předměřice: +420 495 581 743
fax: +420 495 401 606

IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807

E-mail: info@matex.org

ID schránky: ejkkhy2

mapa