Energomontáže

  • výstavba, oprava a servis kabelových rozvodů NN a VN do 35 kV,
  • výstavba, oprava a servis vrchních rozvodů NN a VN do 35 kV,
  • výstavba a opravy trafostanic,
  • výstavba a servis zařízení veřejného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR),
  • montáže kabelových armatur do 35 kV,
  • revize elektro zařízení NN a VN.
Kontaktní informace

Kladská 181/55
500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

energomontáže: +420 495 401 592
pozemní stavitelství: +420 495 401 605
projekce: +420 495 401 593
inženýring: +420 495 581 147
sklad Předměřice: +420 495 581 743
fax: +420 495 401 606

IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807

E-mail: info@matex.org

ID schránky: ejkkhy2

mapa