Společnost MATEX HK s. r. o. byla založena v roce 2002 se sídlem v Hradci Králové. Zakladatelem a jednatelem společnosti je pan Martin Žítek. Struktura společnosti postupným vývojem dospěla do dnešní podoby, kdy je tvořena následujícími čtyřmi středisky:


  • energomontáže,
  • pozemní stavitelství,
  • inženýrské sítě a dopravní stavby,
  • projekce
Prezentační video naší společnosti
Naše realizace

MATEX HK s.r.o. - energomontážní a stavební firma

Součástí zabezpečení vysokého standardu kvality poskytovaných služeb a dynamického chodu firmy je nejen rozvoj technického a mechanizačního vybavení, ale i pravidelné vzdělávání a proškolování pracovníků.


Zárukou nejvyšší kvality jsou získané certifikáty:


  • ČSN EN ISO 9001, Systém managementu kvality;
  • ČSN EN ISO 14001, Systém environmentálního managementu;
  • ČSN OHSAS 18001, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • ČSN ISO/IEC 27001, Systém managementu bezpečnosti informací.


Společnost využívá prostory svých dvou provozních areálů – v Hradci Králové a v Předměřicích nad Labem, kde se také nachází konsignační sklad ČEZ Logistiky.


Kontaktní informace

Kladská 181/55
500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

energomontáže: +420 495 401 592
pozemní stavitelství: +420 495 401 605
projekce: +420 495 401 593
inženýring: +420 495 581 147
sklad Předměřice: +420 495 581 743
fax: +420 495 401 606

IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807

E-mail: info@matex.org

ID schránky: ejkkhy2

mapa